Hét praktijkplatform voor de maakindustrie.

Contact met Smarting Industry

Hoe kan low-code de maakindustrie helpen met legacy beperkingen?

Om te blijven groeien in Operational Excellence kijken industriële bedrijven naar nieuwe technologieën en moeten ze hun kernsystemen flexibeler maken. De praktijk leert echter dat legacy applicaties, onder andere ERP of warehouse management, innovatie en wendbaarheid in de weg kan staan. Door deze legacy op een slimme manier te ontsluiten met een low-code tool- én mindset groeit de maakindustrie toe naar de slimme industrie van de toekomst.

Veel bedrijven binnen de maakindustrie bevinden zich op een kritiek punt. Een overvloed aan nieuwe technologische mogelijkheden staat voor hen klaar om processen naar een hoger niveau te tillen. Denk aan de integratie van AI, Internet of Things-toepassingen en samenwerkingsmogelijkheden om de keten te stroomlijnen. Er ligt een kans voor bedrijven om objecten zoals machines, robots en Automated Guided Vehicles te voorzien van sensoren en geavanceerde camera’s, waardoor ze waardevolle data kunnen verzamelen en slimme, geautomatiseerde beslissingen kunnen nemen. Echter, de kern-IT van bedrijven moet flexibel genoeg zijn om deze ambitieuze doelen te ondersteunen, en dat is waar het vaak misgaat. Deze ontwikkelingen bieden een uitstekende gelegenheid om operational excellence, het leidende principe binnen deze sector, verder te verfijnen. Het is van essentieel belang om nu te investeren in een dynamische IT- en fabrieksomgeving om voorop te blijven lopen.

Ander soort markt

Er wordt dus erg veel gevraagd van de operations. Dit zien we in verschillende ontwikkelingen terug:

  1. Klanten worden steeds veeleisender. De ‘next’ of ‘same day delivery’ mentaliteit in de consumentensfeer dringt door in de industrie.
  2. Kortere doorlooptijden. Er is een sterke behoefte om sneller en flexibeler te werken, bijvoorbeeld om nieuwe producten van de band te laten rollen.
  3. Snel veranderende supply chains. Processen worden steeds complexer, mede als gevolg van de globalisering van klanten en leveranciers. Door ontwikkelingen en onzekerheid in het internationale handelsverkeer, moet je bijvoorbeeld snel kunnen schakelen tussen leveranciers. Nauwe afstemming met logistiek is essentieel om tijdig de juiste materialen, grondstoffen of onderdelen te verwerken.
  4. Focus op foutreductie en kwaliteitsverbetering. Aspecten als continue verbeteren zorgen ervoor dat de output omhoog gaat en processen verder gestroomlijnd worden.
  5. Naleving van wet- regelgeving. Denk hierbij aan het voldoen aan normen en standaarden (ISO 9001) maar ook aan het terugdringen van de ecologische voetafdruk en het reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen. En in het kader van cybersecurity worden de teugels aangetrokken, met name door de Europese NIS2 richtlijn.
  6. Toenemende personeelstekorten. Efficiënter werken is een manier om het tekort aan arbeidskrachten (deels) op te vangen. Dit geldt voor zowel de productie- als voor de logistieke omgeving.

Te weinig tijd voor grote veranderingen

Deze ontwikkelingen kennen een sterke technologische inslag. Het vernieuwen van het IT-landschap met behulp van cutting-edge technologieën is van cruciaal belang om de beoogde verbeteringen in efficiëntie te realiseren. Bedrijven in de maakindustrie erkennen wel de noodzaak tot innovatie, maar ze worden vaak belemmerd door verouderde of inflexibele elementen binnen hun kern-IT-infrastructuur. In het verleden is bijvoorbeeld geïnvesteerd in standaard ERP-systemen, die vervolgens zijn aangevuld met maatwerk om aan specifieke organisatorische behoeften te voldoen. Hierdoor is de kern-IT-omgeving stijf, kostbaar en weinig flexibel geworden, wat de vooruitgang en vernieuwing belemmert, precies wat bedrijven momenteel nodig hebben. Bovendien worden deze kern-IT-systemen steeds meer onder druk gezet door de huidige dynamiek en de groeiende hoeveelheid data. Industriële bedrijven staan dus voor twee grote uitdagingen:

  1. De bedrijfsvoering wil snel nieuwe en efficiënte processen implementeren, maar IT wordt opgeslokt door het onderhouden van de eerder genoemde verouderde systemen. Hierdoor blijft innovatie achter.
  2. Bedrijven kunnen niet snel afstand doen van hun verouderde systemen omdat deze nog steeds waardevolle bedrijfskennis bevatten en cruciale processen aansturen.

Kan low code op deze manier helpen?

Binnen deze legacy systemen is doorgaans nog altijd een reeks essentiële bedrijfskennis en -logica actief, die niet aangepast kunnen worden zonder het risico de productieprocessen te verstoren. Vanwege het bedrijfskritische karakter durven, willen of kunnen bedrijven hun legacy niet zomaar uitfaseren. En dat hoeft ook niet. Er zijn tools die het mogelijk maken de bedrijfsintelligentie uit de legacy-omgeving te halen en ter beschikking te stellen aan nieuwe business applicaties die bijvoorbeeld de productiekwaliteit verbeteren en sales betere klantinzichten bieden. Er komt als het ware een low-code schil om de bestaande legacy IT heen, die ervoor zorgt dat nieuwe technologieën kunnen floreren binnen de verouderde configuratie. En waar mogelijk en nodig, kun je ervoor kiezen om stap voor stap de verouderde elementen te vervangen, wanneer de risico’s beheersbaar zijn.

Samen digitaal

Dit zorgt over de hele linie voor business continuïteit en kan zorgen voor verbeterde operations. De inzet van low-code ontwikkeltechnologie staat aan de basis van een snelle time-to-market; de business hoeft niet eindeloos te wachten op IT. Sterker nog, business en IT kunnen elkaar beter helpen door het makkelijke aanpassen van low-code software.

Zo komt de slimme fabriek steeds dichterbij. Slim in die zin dat wensen op de werkvloer of in het productieproces snel ontwikkeld worden dat veel stappen slim geautomatiseerd worden en dat zelfsturing leidend wordt. Technologie kan een hoop.

MEEST GEWAARDEERDE ARTIKELEN & PODCASTS

Samenwerken in de maakindustrie

Dit zijn de bedrijven en partners die hebben samengewerkt om dit artikel mogelijk te maken.

Het doel van het publiceren van deze artikelen is informatie delen en bevorderen van het samenwerken in de maakindustrie in Nederland. Wil je ook een bijdrage doen en een podcast met ons opnemen of stuur een artikel in.

Vond je dit artikel leuk of interessant om te lezen? Geef de auteur virtueel applaus.

IK WAARDEER DIT ARTIKEL

Deel dit bericht

Ook interessant om te lezen