Hét praktijkplatform voor de maakindustrie.

ESG en asset management: hand in hand

Kennispartner van dit artikel:

Ook kennispartner worden van Smarting Industry?

ESG staat voor Environmental, Social, Governance: drie aspecten van duurzaamheid waar geen maakbedrijf meer om heen kan. En dat heeft niet alleen met wet- en regelgeving te maken. Wat is ESG? Moet ik er mee aan de slag? En wat heeft het met uw asset management te maken? Drie vragen waar we op ingaan in deze eerste blog van een serie over ESG.

ESG in het kort

Tegen 2030 moet de wereld duurzamer zijn: dat hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) in 2015 al met elkaar afgesproken. Er zijn toen 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) aangenomen, verdeeld over drie aandachtsgebieden: Environmental, Social en Governance. Environmental gaat over hoe organisaties omspringen met natuur en milieu, denk aan zaken zoals uitstoot, energieverbruik of klimaatverandering. Social heeft te maken met hoe ze omgaan met hun medewerkers, leveranciers, klanten en de gemeenschap waarin ze actief zijn. Bij Governance draait het tot slot om hoe organisaties worden bestuurd, de ethische regels die ze hanteren.

Raakt CSRD ook het MKB maakbedrijf?

In 2024 en erna staat ESG op de agenda. Steeds meer organisaties zijn ervan bewust dat duurzaamheid geen luxe is, maar een noodzaak. Het moet anders. Jonge mensen zijn daar steeds kritischer op naar werkgevers, ze willen alleen werken voor bedrijven die hun verantwoordelijkheid op ESG-gebied nemen. Daarnaast speelt wet- en regelgeving een rol. Ook voor de maakindustrie. Zo verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie bedrijven om over verschillende ESG-aspecten te rapporteren. Deze richtlijn geldt vanaf 1 januari dit jaar voor zo’n 250 bedrijven en wordt per 1 januari volgend jaar verder uitgebreid. Het zal niet lang duren voordat ook de toeleveranciers in de maakindustrie over hun duurzaamheid moeten rapporteren, simpelweg omdat hun klant dat vraagt.

Wat is mijn directe impact op ESG?

Wat is nu de link tussen ESG en asset management? Organisaties hebben direct en indirect invloed op de duurzaamheid van hun omgeving. Zo produceren ze direct uitstoot met hun bedrijfsfaciliteiten en voertuigen (scope 1) en indirect met hun inkoop (scope 2) en hun operationele en andere activiteiten (scope 3). Het onderhoud van hun assets heeft rechtstreeks impact op scope 1. Denk bijvoorbeeld aan preventief onderhoud, waarmee ze de levensduur van een asset verlengen en zo hun footprint verminderen. Of aan het op afstand monitoren van assets met AI, waardoor monteurs minder op pad hoeven. Maar ook binnen scope 2 en 3 zijn er raakvlakken tussen ESG en asset management. Is er bij ingekochte assets bijvoorbeeld geen sprake van kinderarbeid? Hoe schoon zijn de goederen die met de bedrijfsassets worden geproduceerd? En hoe veilig zijn de werkomstandigheden bij het onderhoud?

Start maken met rapporteren

Het op een slimme manier vastleggen en analyseren van data over uw assets en onderhoud helpt uw organisatie beter te presteren op het gebied van ESG en dus duurzamer te worden. Een van die oplossingen is IBM Maximo Application Suite (IBM MAS). Met de verzamelde data kunt u bovendien de nodige duurzaamheidsrapportages maken, de basis is al gelegd. Zo is uw bedrijf in staat zelf directe impact te leveren en te voldoen aan wet- en regelgeving zoals de CSRD. In een volgende blog over ESG vertellen we hoe u hiermee een begin maakt.

Delen:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze kennisdeling.

"*" indicates required fields

Ook interesssant