Hét praktijkplatform voor de maakindustrie.

Privacyverklaring Smarting Industry B.V.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Smarting Industry B.V. (“wij”, “ons” of “het bedrijf”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt, overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze website, diensten, en andere contactmomenten.

1. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens is Smarting Industry B.V., gevestigd aan Koningsschot 45, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70879281. Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met david@smartingindustry.nl.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, zich abonneert op onze nieuwsbrief, onze producten of diensten gebruikt, of onze website bezoekt. Deze gegevens kunnen onder andere bestaan uit:

3. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

4. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Onze gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

5. Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, of wanneer dit wettelijk vereist is.

6. Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

7. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking. Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via david@smartingindustry.nl.