Hét praktijkplatform voor de maakindustrie.

Contact met Smarting Industry

Video AI verhoogt veiligheid binnen industriële omgevingen

Veiligheid staat voorop binnen industriële omgevingen. Hier wordt dagelijks gewerkt met veel risico’s, veroorzaakt door machines, gereedschappen en de omgeving zelf. Gezien de inherente gevaren is het risico op ongelukken aanzienlijk. In toenemende mate maken bedrijven en organisaties gebruik van nieuwe technologieën om de veiligheid te waarborgen. Een illustratief voorbeeld hiervan is het inzetten van slimme videocamera’s door VAIBS. Maar hoe functioneert Video AI precies?

Videobeelden bevatten een schat aan waardevolle informatie. Deze informatie stelt ons in staat om potentieel gevaarlijke situaties in een vroeg stadium automatisch te detecteren. Dit geldt uiteraard ook voor situaties waarin zich daadwerkelijk een noodsituatie voordoet.

Slimme Interpretatie van Videobeelden

Het transformeren van videobeelden naar data wordt mogelijk gemaakt door AI-technologie, ook wel bekend als Video AI Analytics. Dit proces maakt gebruik van intelligente algoritmes om betekenis te geven aan videobeelden. De software is in staat om op basis van herkenning gebeurtenissen binnen het gezichtsveld van een camera te interpreteren en afwijkingen te detecteren. Voorbeelden van dergelijke afwijkingen zijn onder andere een persoon die flauwgevallen is, rookontwikkeling, te veel personen in een ruimte, inbraak, wapendetectie, en meer. Elke gedetecteerde afwijking leidt tot een trigger of actie, zoals het afgeven van een waarschuwing aan het personeel.

Versterking van Veiligheid door Video AI Analytics

Video AI Analytics kan op uiteenlopende manieren effectief worden ingezet in diverse sectoren, waaronder safety & security, gezondheidszorg, retail en industrie. Hieronder presenteren we enkele voorbeelden om te illustreren hoe deze technologie de veiligheid op de werkvloer binnen de industrie verhoogt:

  1. Controle van Persoonlijke Beschermingsmiddelen: In een risicovolle omgeving is het dragen van beschermende kleding essentieel. Video AI Analytics maakt gebruik van Deep Learning en Machine Learning om objecten zoals helmen te herkennen. Als het systeem detecteert dat een vereist item ontbreekt, bijvoorbeeld een helm, wordt automatisch een alert naar een opzichter gestuurd. Deze functionaliteit kan ook gekoppeld worden aan toegangscontrole, waarbij deurtoegang afhankelijk is van correcte kledingvoorschriften.
  2. Automatische Detectie van Flauwvallen: Video AI Analytics kan binnen enkele seconden automatisch detecteren of een persoon onwel wordt of flauwvalt, waarna het systeem direct een waarschuwing uitstuurt.
  3. Rook- en Branddetectie: De technologie is effectief in het snel signaleren van rook of brand op camerabeelden, vaak sneller dan traditionele rookmelders. Bij een brandalarm kan het Video AI Analyticssysteem naadloos geïntegreerd worden met een brandmeldsysteem om onmiddellijk protocollen te activeren.
  4. Toezicht op Risicogebieden: Binnen potentieel gevaarlijke zones, zoals gebieden met machines of petrochemische activiteiten, kan Video AI Analytics automatisch monitoren of medewerkers veiligheidsafstanden respecteren. Bij overtreding kan een alarm worden geactiveerd of de productie worden stilgelegd. Ook kan het systeem controleren of bepaalde ruimtes alleen betreden worden volgens veiligheidsprotocollen, waarbij het automatisch alarm slaat indien nodig.
Video AI

Personentelling en LPR

Aanvullend op het eerder besprokene, zijn er talloze scenario’s waarin het tellen van personen of voertuigen op een andere manier bijdraagt aan de veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het monitoren van de bezettingsgraad op de werkvloer of het aantal geparkeerde auto’s op het terrein (om te bepalen of er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn). Bovendien kan deze functionaliteit worden uitgebreid met License Plate Recognition (LPR), waardoor het automatisch verlenen van toegang aan voertuigen met de juiste autorisatie mogelijk wordt.

Resultaat

Videobeelden en de informatie die deze bevatten kunnen dus worden omgezet in bruikbare data. Dit kan door middel van bestaande IP-camera’s slim te makken met behulp van Video Artificial Intelligence. Hiermee worden industriële werkplaatsen veiliger en efficiënter.

Lees hier verder hoe Prisma Bouwplaats Service deze oplossing invult.

Zoekt jouw maakbedrijf ook een slimme oplossing? Klik hier om een eerste stap te zetten.

Binnen een industriële omgeving is veiligheid enorm belangrijk. Er wordt immers iedere dag weer gewerkt in een hoog risico-omgeving, waarbij de omgeving, machines en gereedschappen een potentieel gevaar vormen voor medewerkers. Een ongeluk zit daarbij in een klein hoekje. Bedrijven en organisaties zetten daarom steeds vaker nieuwe technologie in om de veiligheid te waarborgen.  Inzet van videocamera’s is daar een voorbeeld van. Maar hoe werkt dat precies? 

Videobeelden bevatten enorm veel waardevolle informatie. Met die informatie is het mogelijk om gevaarlijke situaties in een vroeg stadium automatisch te signaleren. Dat geldt natuurlijk ook voor situaties waarin er zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.

Van video naar data

Het omzetten van videobeelden in data kan met behulp van AI-technologie. Deze technologie noem je Video AI Analytics. Video AI Analytics is het proces waarbij slimme algoritmes ingezet worden om betekenis te geven aan videobeelden. De software is daarbij in staat op basis van te herkennen wat er binnen het gezichtsveld van een camera gebeurt en afwijkingen te detecteren. Denk bij deze afwijkingen aan een persoon die flauwgevallen is, rookontwikkeling, te veel personen in een ruimte, inbraak, detectie van een wapen en meer. Een afwijking resulteert daarbij in een trigger of actie, waarbij bijvoorbeeld een waarschuwing wordt afgegeven aan het personeel.

Hoe Video AI Analytics de veiligheid verhoogt

Video AI Analytics kan enorm breed ingezet worden binnen verschillende sectoren. Van de safety & security tot de gezondheidszorg en van retail tot de industrie. Om je een inzicht te geven op welke manier deze technologie bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid op de werkvloer binnen de industrie, hebben we onderstaand een aantal voorbeelden opgesomd:

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Personeel dat werkt in een hoog risico-omgeving, is verplicht beschermende kleding te dragen. Denk aan een helm, veiligheidsvestje, handschoenen, etc. Het komt vaak genoeg voor dat deze uitrusting niet in orde is. Video AI Analytics is in staat voorwerpen te herkennen op basis van Deep Learning en Machine Learning. Detecteert het systeem dat een bepaald object, bijvoorbeeld een helm, niet aanwezig is op het hoofd van een persoon? Dan stuurt het een alert naar een opzichter. Deze functionaliteit is ook in te zetten in combinatie met toegangscontrole. Draagt iemand die naar een steriele ruimte gaat niet de juiste kleding? Dan zal de deur niet opengaan.

Flauwvallen

Video AI Analytics kan ook ingezet worden om automatisch, binnen enkele seconden te detecteren of een persoon onwel wordt of flauwvalt. Wanneer dit het geval is, stuurt het systeem automatisch een waarschuwing uit.

MEEST GEWAARDEERDE ARTIKELEN & PODCASTS

Samenwerken in de maakindustrie

Dit zijn de bedrijven en partners die hebben samengewerkt om dit artikel mogelijk te maken.

Het doel van het publiceren van deze artikelen is informatie delen en bevorderen van het samenwerken in de maakindustrie in Nederland. Wil je ook een bijdrage doen en een podcast met ons opnemen of stuur een artikel in.

Vond je dit artikel leuk of interessant om te lezen? Geef de auteur virtueel applaus.

IK WAARDEER DIT ARTIKEL

Deel dit bericht

Ook interessant om te lezen