Hét praktijkplatform voor de maakindustrie.

Video AI verhoogt veiligheid binnen industriële omgevingen

Kennispartner van dit artikel:

Ook kennispartner worden van Smarting Industry?

Veiligheid staat voorop binnen industriële omgevingen. Hier wordt dagelijks gewerkt met veel risico’s, veroorzaakt door machines, gereedschappen en de omgeving zelf. Gezien de inherente gevaren is het risico op ongelukken aanzienlijk. In toenemende mate maken bedrijven en organisaties gebruik van nieuwe technologieën om de veiligheid te waarborgen. Een illustratief voorbeeld hiervan is het inzetten van slimme videocamera’s door VAIBS. Maar hoe functioneert Video AI precies?

Videobeelden bevatten een schat aan waardevolle informatie. Deze informatie stelt ons in staat om potentieel gevaarlijke situaties in een vroeg stadium automatisch te detecteren. Dit geldt uiteraard ook voor situaties waarin zich daadwerkelijk een noodsituatie voordoet.

Slimme Interpretatie van Videobeelden

Het transformeren van videobeelden naar data wordt mogelijk gemaakt door AI-technologie, ook wel bekend als Video AI Analytics. Dit proces maakt gebruik van intelligente algoritmes om betekenis te geven aan videobeelden. De software is in staat om op basis van herkenning gebeurtenissen binnen het gezichtsveld van een camera te interpreteren en afwijkingen te detecteren. Voorbeelden van dergelijke afwijkingen zijn onder andere een persoon die flauwgevallen is, rookontwikkeling, te veel personen in een ruimte, inbraak, wapendetectie, en meer. Elke gedetecteerde afwijking leidt tot een trigger of actie, zoals het afgeven van een waarschuwing aan het personeel.

Versterking van Veiligheid door Video AI Analytics

Video AI Analytics kan op uiteenlopende manieren effectief worden ingezet in diverse sectoren, waaronder safety & security, gezondheidszorg, retail en industrie. Hieronder presenteren we enkele voorbeelden om te illustreren hoe deze technologie de veiligheid op de werkvloer binnen de industrie verhoogt:

  1. Controle van Persoonlijke Beschermingsmiddelen: In een risicovolle omgeving is het dragen van beschermende kleding essentieel. Video AI Analytics maakt gebruik van Deep Learning en Machine Learning om objecten zoals helmen te herkennen. Als het systeem detecteert dat een vereist item ontbreekt, bijvoorbeeld een helm, wordt automatisch een alert naar een opzichter gestuurd. Deze functionaliteit kan ook gekoppeld worden aan toegangscontrole, waarbij deurtoegang afhankelijk is van correcte kledingvoorschriften.
  2. Automatische Detectie van Flauwvallen: Video AI Analytics kan binnen enkele seconden automatisch detecteren of een persoon onwel wordt of flauwvalt, waarna het systeem direct een waarschuwing uitstuurt.
  3. Rook- en Branddetectie: De technologie is effectief in het snel signaleren van rook of brand op camerabeelden, vaak sneller dan traditionele rookmelders. Bij een brandalarm kan het Video AI Analyticssysteem naadloos geïntegreerd worden met een brandmeldsysteem om onmiddellijk protocollen te activeren.
  4. Toezicht op Risicogebieden: Binnen potentieel gevaarlijke zones, zoals gebieden met machines of petrochemische activiteiten, kan Video AI Analytics automatisch monitoren of medewerkers veiligheidsafstanden respecteren. Bij overtreding kan een alarm worden geactiveerd of de productie worden stilgelegd. Ook kan het systeem controleren of bepaalde ruimtes alleen betreden worden volgens veiligheidsprotocollen, waarbij het automatisch alarm slaat indien nodig.
Video AI

Personentelling en LPR

Aanvullend op het eerder besprokene, zijn er talloze scenario’s waarin het tellen van personen of voertuigen op een andere manier bijdraagt aan de veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het monitoren van de bezettingsgraad op de werkvloer of het aantal geparkeerde auto’s op het terrein (om te bepalen of er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn). Bovendien kan deze functionaliteit worden uitgebreid met License Plate Recognition (LPR), waardoor het automatisch verlenen van toegang aan voertuigen met de juiste autorisatie mogelijk wordt.

Resultaat

Videobeelden en de informatie die deze bevatten kunnen dus worden omgezet in bruikbare data. Dit kan door middel van bestaande IP-camera’s slim te makken met behulp van Video Artificial Intelligence. Hiermee worden industriële werkplaatsen veiliger en efficiënter.

Lees hier verder hoe Prisma Bouwplaats Service deze oplossing invult.

Zoekt jouw maakbedrijf ook een slimme oplossing? Klik hier om een eerste stap te zetten.

Delen:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze kennisdeling.

"*" indicates required fields

Ook interesssant